Usluge

Usluge koje možemo da vam pružimo
 • Rana dijagnostika i praćenje katarakte, glaukoma i ostalih očnih bolesti
 • Biometrija
 • Kontaktna sočiva (određivanje i obuka)
 • Autorefraktokeratometrija
 • Pregledi i praćenje dece sa refrakcionim anomalijama
 • Male hiruške intervencije
 • Operacije katarakte
 • Kompjuterizovano vidno polje
Refrakcione anomalije

Zdravo oko ima mogućnost da se uz pomoć akomodativnog aparata prilagodi za gledanje na različitim daljinama.

Refrakcione anomalije predstavljaju najčešći uzrok slabog vida, ali na sreću po pravilu ih je moguće ispraviti i omogućiti jasan vid u svakom trenutku i na svim udaljenostima. Najčešći poremaćaji su:

 •  HYPERMETROPIA (dalekovidost) kada osoba slabije vidi predmete u blizini, a ponekad i u daljini. Praćena je zamućenim vidom na blizinu, naprezanjem, glavoboljom, a može biti praćeno i sa razrokošću i slabovidošću i PRESBYOPIA (staračka dalekovidost) koja se pojavljuje posle 40-te godine života zbog gubitka elastičnosti sočiva i slabljenja akomodacionog aparata i praćena je nemogućnošću čitanja sitnih slova...
 •  MYOPIA (kratkovidost) kada osoba ne vidi jasno ono što je u daljini, dok na blizinu vide jasno. Prisuta je kod 1/3 populacije. Praćena je žmirkanjem, naprezanjem, glavoboljom...
 • ASTIGMATISMUS (astigmatizam) kada je vid zamućen na svim udaljenostima. Praćen je žmirkanjem, osećajem neugodnosti i glavoboljom.
Bolesti prednjeg segmenta oka

SUVO OKO

Sve više prisutno u svakodnevnom radu, praćeno je kod pacijenta osećajem suvog oka, crvenila, osećajem stranog tela u oku, peckanjem, suzenjem, umorom očiju... tegobe se mogu ublažiti upotrebom veštačkih suza.

KATARAKTA

Siva mrena, predstavlja zamučenje sočiva koje uzrokuje postepeni gubitak vidne oštrine, povezano je sa starenjenm i nekim bolestima. Praćeno je smanjenjem u oštrini vida i smetnjama u dnevnim aktivnostima kod gledanja TV-a, čitanja, vožnji automobila. Jedini lek je operativno lečenje i danas se sprovodi metodom fakoemulzifikacije sa primarnom ugradnjom veštačkog intraokularnog sočiva, u topikalnoj, kapljičnoj anesteziji, u uslovima ambulantne hirurgije.

Pregled prednjeg segmenta oka (Biomikroskopija) je najvažniji deo oftalmološkog pregleda.
Pacijent sedi sa jedne, a oftalmolog sa druge strane aparata i pregleda oči pacijenta binokularno. Biomikroskop služi da osvetli i prikaže pod velikim uveličanjem prednji segment oka (konjunktiva, beonjača, rožnjača, dužica, prednja očna komora, sočivo i prednji deo staklastog tela). Dodatnim instrumentima omogućen je pregled struktura komornog ugla, cilijarnog tela, očnog dna i merenje očnog pritiska. Biomikroskopom se takođe pregledaju i kontaktna sočiva na oku.

Dečja oftamologija i strabizam

Deca predstavljanu posebno osetljivi deo populacije i potrebno je započeti sa ranim preventivnim pregledima u uzrastu od 3-4 godine. Takođe i kod dece kod kojih su već prisutni neki problemi sa vidom razrokost, slabovidost, glavobolja, treptanje... neophodan je kompletan oftalmološki pregled koji uključuje i skijaskopju („probu za naočare„ koja se izvodi ukapavnjem kapi za širenje zenica) radi otkrivanja moguće refrakcione anomalije na vreme i ispisivanjem naočara, pružiti mogućnost normalnog razvoja vida.

Strabizam je poremećaj paralelenog položaja očnih jabučica. Rano otkrivanje (u 2.-3. godine života) rani početak lečenja uz redovne kontrole tokom razvoja vida koji traje do 12-te godine donosi vrlo dobre rezultate. Razlikujemo ESOTROPIJU, kada oko „beži“ prema nosu; EGZOTRPIJU, kada oko „beži“ prema spolja i HIPERTROPIJA kada oko „beži“ prema gore i PARALITIČKI STRABIZAM koji se javlja češće kod odraslih i izazvana je oduzetosti mišića koji pokreću oko i praćen je diplopijama (dvoslikama).

Glaukom

Glaukom je bolest oka koja se razvija polako bez ikakavih znakova, kod koje zbog povišenog očnog, intraokularnog pritiska dolazi do oštećenja vidnog živca, propadanja vidnog polja i vremenom do gubitka vida. Otkriva se merenjem očnog pritiska prilikom oftalmološkog pregleda svih osoba starijih od 40 godina. Odgovarajućim lečenjem može se sprečiti dalje propadanje vidnog živca i spračiti trajni gubitak vida.

Kontaktno sočivo

Ukiliko postoji medicinska indikacija ili želja za nošenjem kontaktnih sočiva u našoj ordinaciji možete obaviti pregled za sve vrste kontaktnih sočiva (meka kontaktna sočiva, dnevna, mesečna ili godišnja,  kao i sočiva u boji)

Kontaktna sočiva pripadaju grupi optičkih i medicinskih pomagala koja se koriste za korekciju vidne oštrine te u terapeutske i kozmetičke svrhe, a takođe i kod nekih vrsta zanimanja i hobija gde je nošenje naočara otežano ili nemoguće. Bavljenje sportom je takođe jedna od indikacija za nošenje kontaktnih sočiva. U našoj ordinaciji možete naći široku ponudu mekih i polutvrdih, gaspropusnih sočiva renomiranih proizvođača.

Mali operativni zahvati

U ordinaciji se mogu obaviti mali operativni zahvati na oku i na kapcima uz primenu lokalne anesteziji (čmičak, manje tumorske promene na kapcima, potkožne masne naslage, odstranjivanje viška kože i slično).

Zadnji segment oka

Brojne bolesti i stanja oka zahtevaju specifičnu dijagnostiku i terapiju. Najčešće se to dešava kod pacijenata koji boluju od šećerne bolesti, povišenog krvnog pritiska ili kod ososba koje imaju izraženu krakovidost. Dijabetičari su osobe, pacijenti, koji zahtevaju stalne i redovne kontrole vida i zadnjeg segmenta oka, a kasnije u slučaju pojave komplikacija pravovremeno i stalno lečenje, te je stoga potreban radovan godišnji pregled očnog dna kod pacijenata sa postavljenom dijagnozom šećerne bolesti.

Senilna degeneracija žute mrlje (makule) predastavlja jedan od najčešćih uzroka smanjenja vida kod osoba starijih od 65 godina, koje se manifestuje značajnim poteškoćama u svakodnevnom životu, čitanju, prepoznavanju ljudi...

Ablacija retine predstavlja odvajanje (odljubljenje) mrežnjače od sudovnjače što dovodi do pada vidne oštrine (kao zavesa da se navuče preko oka), tome često predhode simptomi u vidu „bljeskova" i svetlucanja na periferiji vidnog polja. Često se javlja kod ososba sa visokom kradkovidošću, a mogu biti i posledica povrede oka.

Ordinacija ARGUS
specijalistička ordinacija iz oblasti oftalmologije

11550 Lazarevac
Dr Đorđa Kovačevića 31
Tel: 065/ 375 75 01


OPTIKA ARGUS

11550 Lazarevac
Dr Đorđa Kovačevića 10
Tel: 064/ 17 57 501
Tel: 011/ 785 71 426

Radno vreme ordinacije  Argus

ponedeljak - petak

od 900 do 1700


Radno vreme Optike Argus 

ponedeljak - petak

od 0800 do 2000

subota

od 0800 do 1400

Zakazivanje pregleda

Zakažite konsultacije. Naši stručnjaci su tu za vas!